Elektroterapia dla anestezjologów i chirurgów

Opieka okołozabiegowa nad chorym z implantowanym stymulatorem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem. Problem-solving dla anestezjologów i chirurgów. Cel Kursu: uzyskanie podstawowych kompetencji koniecznych do prowadzenia opieki medycznej nad chorymi z implantowanymi urządzeniami do terapii rytmu serca w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną
Miejsce kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Kierownik naukowy:
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
Wykładowcy:
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki
Cena brutto: 1 800,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Program:
Czas Zagadnienie 9-10:30 Na ostro i bez kardiologa - jak rozpoznać tryb stymulacji i stymulatorozależność? Co to oznacza: czułość, próg stymulacji, energia stymulacji, detekcja i terapia tachyarytmii? 10:45-11:45 Po co kontroluje się stymulator przed zabiegiem? Jak przeprogramowuje się kardiowerter-defibrylator przed zabiegiem? Jak upewnić się, że pacjent jest bezpieczny? 12:00-13:30 Obsługa programatorów w praktyce 13:30-14:15 Obiad 14:15-16:00 Elektrokoagulacja - kiedy konieczne jest przeprogramowanie urządzenia i jak to zrobić? MRI u pacjenta z implantowanym urządzeniem. "Dziwne" EKG przed zabiegiem; nietypowe EKG ze stymulatorem; kiedy poprosić o pomoc koleżankę lub kolegę kardiologa? 16:15-17:15 Q&A - co jeszcze może mnie zaskoczyć? 17:30-19:00 Wieczorne wyzwania - czyli sam na sam z programatorem 19:00 Zakończenie Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy będą pracowali w małych grupach na aparatach różnych producentów. Odbiorcy: 16 osób. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego. Cena kursu: 1800 zł brutto Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
7 grudzień 2024
sobota
KOSZT
1 800,00 zł
LOKALIZACJA
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Tagi
anestezjologia i intensywna terapia
anestezjologia i intensywna terapia
chirurgia
elektroterapia
Data zakończenia rekrutacji: 06.12.2024
Powrót