Bronchoskopia dla zaawansowanych

Kurs dedykowany jest osobom wykonującym bronchoskopię oraz rozpoczynającym wykonywanie przezoskrzelowego USG (EBUS). Kurs pod patronatem Sekcji Pneumonologii Interwencyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Cele kursu: Usprawnienie technik wykorzystywanych podczas bronchoskopii. Nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się biopsyjnymi kleszczykami endoskopowymi Nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się igłami do przezoskrzelowej biopsji Ćwiczenie technik stosowanych przy usuwaniu ciał obcych Omówienie technik stosowanych podczas hamowania krwawienia z dróg oddechowych Nauka techniki biopsji igłowej pod kontrolą endobronchosonografii (EBUS) Warsztaty prowadzone w 3-4-osobowych grupach. Partnerem technologicznym kursu jest Endoelektronik-FujiFilm (główny Partner) oraz Ambu-Biameditek i Broncoflex-Skamex. Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach oraz symulatorze Symbionix.
Miejsce kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Wykładowcy:
dr hab. n. med. Piotr Korczyński (pulmonologia) dr hab. n. med. Katarzyna Górska (pulmonologia) dr n. med. Michał Mierzejewski (pulmonologia) dr Sebastian Winiarski (torakochirurgia)
Cena brutto: 2 950,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Program:
Program Kursu: 9:00 – 10:15 Teoretyczne podstawy zawansowanych technik bronchoskopoowych oraz endobronchosonografii 10:15 – 10:25 Przerwa 10:25 – 11: 40 Warsztaty część 1 – Wideobronchoskop – fantom “Kroton”, kleszczyki, igła, ciała obce 11:40 – 12:55 Warsztaty czesć 2 – Symulator komputerowy 12:55 – 13:25 Lunch 13:25 – 14:40 Warsztaty część 3 – Stanowisko EBUS (USG wewnątrzoskrzelowe) - ćwiczenia na fantomach żelowych 14:40 – 15:55 Warsztaty część 4 - Stanowisko EBUS (USG wewnątrzoskrzelowe) - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych 15:55-16:20 Podsumowanie i zakończenie kursu
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
7 grudzień 2024
sobota
KOSZT
2 950,00 zł
LOKALIZACJA
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Tagi
bronchoskopia
ebus
Data zakończenia rekrutacji: 06.12.2024
Powrót