Interpretacja EKG u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do kontroli rytmu serca

Powtórka przed egzaminem z EKG! Kurs skierowany przede wszystkim do lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w zakresie kardiologii lub chorób wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Podczas dwudniowego intensywnego spotkania zostaną poruszone tematy związane z funkcją i sposobem działania urządzeń wszczepialnych - stymulujących, resynchronizujących i kardiowerterów-defibrylatorów. Następnie przeanalizujemy zapisy elektrokardiograficzne od prostych po złożone i skomplikowane. Jest to idealna powtórka dla lekarzy chcących poszerzyć swoje umiejętności interpretacji EKG.
Miejsce kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Andrzej Cacko
Wykładowcy:
dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki
Cena brutto: 1 500,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Program:
Dzień 1 WYKŁAD ONLINE; na platformie zoom lub Youtube 17:00-17:30 Powitanie uczestników 17:30-18:30 Jak działają układy stymulujące serce? Omówienie wskazań do stosowania stałej stymulacji serca. Podstawowe tryby pracy. 18:30-19:00 Jak działają ICD? Wskazania do stosowania ICD. 19:00-19:30 Jak działa CRT? Logika działania układów do resynchronizacji 19:30-20:00 Stymulacja układu bodźcoprzewodzącego - jak rozgryźć? Dzień 2 WARSZTATY  9:00-9:30 Powtórka z dni poprzedniego i rozgrzewka 9:30-11:00 Podstawowe zaburzenia stymulacji i sterowania. Ćwiczenia na EKG 11:00-11:20 Przerwa kawowa 11:20-13:00 EKG w stymulacji - ćwiczenia na EKG 13:00-13:45 Przerwa lunchowa 13:45-15:00 EKG w resynchronizacji i u pacjentów z zaawansowanymi zaburzeniami przewodzenia - ćwiczenia na EKG 15:00-15:15 Przerwa kawowa 15:15-16:00 Pułapki elektrokardiografii - zadania problemowe w kontekście klinicznym 16:00-16:30 Podsumowanie. Pożegnanie. Rozdanie certyfikatów.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
22 - 23 listopad 2024
piątek - sobota
KOSZT
1 500,00 zł
LOKALIZACJA
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Tagi
EKG
kariologia
urządzenia wszczepialne
Data zakończenia rekrutacji: 21.11.2024
Powrót