SOR - kardio, czyli podstawy postępowania w SOR z wybranymi ostrymi stanami kardiologicznymi

Zatorowość płucna, zawał, tamponada? Zaburzenia rytmu a może zakrzepica? Umiejętność szybkiego, prawidłowego reagowania, celnej diagnostyki i leczenia bólu w klatce piersiowej to jedna z podstawowych kompetencji osób pracujących w SOR, Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych. Nasz kurs adresujemy zarówno do medyków na początku drogi zawodowej, jak i doświadczonych lekarzy chcących doskonalić umiejętności kliniczne. Oferujemy unikatową możliwość wymiany doświadczeń, ćwiczeń w formie warsztatów na realistycznych modelach i fantomach oraz rzeczywiste scenariusze kliniczne podczas symulacji wysokiej wierności. Szkolenie poprowadzą specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.
Miejsce kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Kierownik naukowy:
Kierownik naukowy: lek. David Zira
Wykładowcy:
Prowadzący: lek. David Zira, lek. Agnieszka Konieczka oraz lek. Rafał Ferenc, lek. Michał Krzyszycha-Kościuk, lek. Ewa Makuła-Zielińska, lek. Natalia Wysocka.
Cena brutto: 2 400,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Program:
Program warsztatów (rozpiska godzinowa w ramach wyznaczonych godzin rozpoczęcia i zakończenia może ulec niewielkim zmianom) Piątek 12.00-12.15    Rozpoczęcie kursu i wprowadzenie 12.15-15.00    Wykłady OZW- ostre zespoły wieńcowe Killer ECG- OZW Zatorowość płucna 15.00-15.40    Lunch 15.40-16.15     Wykład: tamponada 16.15-18.00     Warsztaty USG serca + zakrzepica Sobota 9.00-9.15        Rozpoczęcie i podsumowanie dnia poprzedniego 9.15-10.00      Obrzęk płuc (wykład) 10.00-11.00    Warsztaty USG płuc 11.00-13.00   Wykłady Zaburzenia rytmu szybkie + kardiowersja elektryczna Zaburzenia rytmu wolne + stymulacja zewnętrzna 13.00-13.40     Lunch 13.40-15.40      Ćwiczenia z zaburzenia rytumu 15.40-16.00      Podsumowanie i zakończenie
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
8 - 9 listopad 2024
piątek - sobota
KOSZT
2 400,00 zł
LOKALIZACJA
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Tagi
kardiologia
medycyna ratunkowa
medycyna ratunkowa
SOR
Data zakończenia rekrutacji: 07.11.2024
Powrót