Echokardiografia Przezklatkowa (TTE)

Celem Kursu „Echokardiografia przezklatkowa dla początkujących” jest zapoznanie uczestników z zasadami wykonywania echokardiograficznego badania przezklatkowego (TTE). Wykłady wsparte będą ćwiczeniami na symulatorach TTE. W czasie zajęć uczestnicy przećwiczą echokardiograficzną ocenę morfologii i hemodynamiki modeli prawidłowego serca jak i jego najczęstszych patologii. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy medycyny rozpoczynających naukę echokardiografii przezklatkowej w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych lub kardiologii. Kurs ma charakter warsztatowy i uczestnicy będą ćwiczyli na czterech symulatorach do echokardiografii przezklatkowej. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne. Kurs zgłoszony do Infarmy i SOWE
Miejsce kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Kierownik naukowy:
Prowadzący: Prof. Andrzej Gackowski, dr hab. n. med. Piotr Scisło
Wykładowcy:
Prowadzący: Prof. Andrzej Gackowski, dr hab. n. med. Piotr Scisło
Cena brutto: 2 600,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Program:
Program kursu 10:00 - 10:05. Powitanie uczestników 10:05 – 10:25. Seminarium: Podstawy techniczne i optymalizacja wizualizacji przezklatkowego badania echokardiograficznego 10:30 – 11:00. Seminarium: Przezklatkowe projekcje echokardiograficzne – zasady badania Projekcje przymostkowe Projekcje koniuszkowe Projekcje podmostkowe Projekcje nadmostkowe 11:00 – 12:30. Ćwiczenia na symulatorze: uzyskiwanie przezklatkowych projekcji echokardiograficznych 12:30 – 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 – 13:30. Seminarium: Podstawy oceny morfologii serca i jego funkcji Obraz prawidłowy Najczęstsze patologie 13:30 – 15:00. Ćwiczenia na symulatorze: ocena morfologii serca i jego funkcji 15:00 – 15:30. Seminarium: Podstawy oceny zastawek i ich funkcji w echokardiografii przezklatkowej Obraz prawidłowy Najczęstsze patologie 15:30-1700. Ćwiczenia na symulatorze: podstawy oceny zastawek i ich funkcji w echokardiografii przezklatkowej 17:00. Zakończenie Kursu Cena: 2600 zł ZW. Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe. Partnerem technicznym kursy jest MS Ttech.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
16 listopad 2024
sobota
KOSZT
2 600,00 zł
LOKALIZACJA
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Tagi
echokardiografia
kardiologia
Data zakończenia rekrutacji: 15.11.2024
Powrót