Urazy głowy w praktyce lekarza SOR. Diagnostyka, Zagrożenia, Algorytmy Postępowania.

razy głowy stanowią znaczny odsetek problemów, z którymi spotykają się lekarze pracujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). W zależności od wielkości szpitala, każdego dnia do SOR trafia od kilku do kilkudziesięciu pacjentów po urazach głowy. Co więcej są to pacjenci, których stan może się bardzo szybko zmienić od stanu całkowicie dobrego do stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Przed lekarzem SOR staje zadanie, aby właściwie ocenić, który pacjent wymaga pogłębionej diagnostyki, który pomimo czasem dobrego stanu, powinien być poddany bardzo intensywnemu nadzorowi w warunkach szpitalnych, a który powinien być natychmiast przeniesiony do specjalistycznego oddziału czy ośrodka, lub natychmiast operowany na miejscu. Niewłaściwe decyzje w tym zakresie mogą skutkować zagrożeniem dla życia pacjenta i odpowiedzialnością cywilno-prawną lekarza. Organizowany kurs jest adresowany do lekarzy SOR i próbuje usystematyzować aktualną wiedzę na temat mechanizmów urazów głowy, przedstawić w sposób interaktywny problemy interpretacji badań obrazowych, przedstawić najczęściej spotykane sytuacje niejednoznaczności postępowania lekarskiego i ryzyka popełnienia błędów medycznych oraz algorytmy postępowania lekarskiego.
Miejsce kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Kierownik naukowy:
Prof. Waldemar Koszewski – neurochirurg Przewodniczący Komisji Urazów Ośrodkowego Układu Nerwowego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i wieloletni kierownik Kliniki Neurochirurgii Wydziału Medycznego i II Wydziału Lekarskiego WUM, a także wieloletni ordynator oddziału neurochirurgii w szpitalu miejskim z doświadczeniem praktycznym w SOR Prof. Marek Gołębiowski – radiolog kliniczny Kierownik I Zakładu Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Specjalista radiologii klinicznej z wieloletnim doświadczeniem pracy w Szpitalu – Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Cena brutto: 1 800,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
16 listopad 2024
sobota
KOSZT
1 800,00 zł
LOKALIZACJA
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Tagi
SOR
urazy głowy
Data zakończenia rekrutacji: 15.11.2024
Powrót