Kurs tracheotomii przezskórnej

Warsztaty prowadzone w małych grupach. Praca na autorskich fantomach; fantomach TruCorp i innych, oraz materiale zwierzęcym. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat. Szkolenie będzie zgłoszone do Infarma oraz SOWE. Zakres wiedzy podstawowej Tracheotomia – wskazania i przeciwwskazania Tracheotomia przezskórna vs. tracheotomia chirurgiczna Opieka na tracheostomią, dekaniulacja, zamknięcie tracheostomii. Techniki wykonania tracheostomii przezskórnej Anatomia krtani i tchawicy Metody wykonania tracheostomii przezskórnej: Metoda Griggsa Metoda Ciaglia Metoda percu twist Tracheotomia przezskórna pod kontrolą usg Monitorowanie bronchofiberoskopowe. Powikłania zabiegu Część praktyczna Ćwiczenia na fantomach żelowych Ćwiczenia na trenażerach Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych Sonoanatomia szyi – ćwiczenia na żywych ochotnikach Cena kursu: 2400 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 15.11.2024 Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Miejsce kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM Ul. Pawińskiego 3a Warszawa
Kierownik naukowy:
dr Łukasz Wróblewski
Wykładowcy:
dr Łukasz Wróblewski, dr Paulina Walczak-Wieteska, dr Bartosz Sadownik
Cena brutto: 0,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
30 listopad 2024
sobota
KOSZT
0,00 zł
LOKALIZACJA
Centrum Symulacji Medycznych WUM Ul. Pawińskiego 3a Warszawa
Tagi
Data zakończenia rekrutacji: 30.11.2024
Powrót