Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym autorskim projektem „Stany nagłe w neonatologii- rozpoznanie i standard postępowania”. Kurs powstał we współpracy Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kliniki Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka WUM, a jego kierownikiem naukowym jest dr n.med. Joanna Puskarz- Gąsowska – neonatolog z dużym doświadczeniem w intensywnej terapii. Kurs ma charakter warsztatów praktycznych w zakresie diagnostyki oraz postępowania w nagłych sytuacjach w jakich można się znaleźć na dyżurze na oddziale neonatologicznym. W czasie szkolenia omawiane są protokoły postępowania przy różnicowaniu, diagnozie i leczeniu stanów zagrożenia życia w oparciu o aktualne wytyczne polskie i światowe, zgodne z EBM i z wykorzystaniem USG. Postawiono na bardzo praktyczny aspekt zajęć a uczestnicy mają samodzielnie okazję ćwiczyć zdolności manualne z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych fantomów do odbarczenia odmy opłucnowej, tamponady, nakłucia płynu w jamie opłucnej, w jamie otrzewnej a także samodzielnie ćwiczyć protokoły ultrasonograficzne na dedykowanym symulatorze USG. Ponadto, uczestniczy w salach wysokiej wierności odtwarzają kilkanaście scenariuszy sytuacji klinicznych przy użyciu symulatorów medycznych noworodków, diagnostyki USG i wszelkiego dostępnego sprzętu. To pierwszy taki intensywny kurs w Polsce w tej tematyce, z użyciem innowacyjnych materiałów oraz symulacji w czasie którego uczestnicy mają możliwość maksymalnie wykorzystać czas zarówno na trening swoich umiejętności indywidualnych jak i pracy w zespole. Kurs dedykowany jest dla lekarzy neonatologów, pediatrów, anestezjologów, ale też pielęgniarek i położnych pracujących z tą grupą pacjentów. Zapraszamy wszystkich chętnych chcących podnosić swoje kompetencje i umiejętności w obszarze neonatologii na podstawie najlepszych dostępnych standardów. Galeria zdjęć z poprzednich edycji dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/share/p/UvMaxYKSBRng6pDh/ Zapraszamy na warsztaty praktyczne dotyczące diagnostyki oraz postepowania w nagłych stanach w jakich możecie się znaleźć na dyżurze na oddziale neonatologicznym. Stawiamy na bardzo praktyczny aspekt zajęć a uczestnicy samodzielnie będą mieli okazje ćwiczyć zdolności manualne oraz scenariusze kliniczne. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat. Szkolenie zgłoszone do Infarma oraz SOWE. Piątek 12:00-20:00 11:45-12:00 – Rejestracja 12:00-12:45 Wprowadzenie do symulacji (jak praca na symulatorach poprawia jakość pracy, propozycje jak wprowadzić to we własnym oddziale, jak zaangażować zespół) – Joanna Seliga-Siwecka 12:45- 13:15 Wykład – Protokoły FAST, BLUE, SAFE- dr Joanna Puskarz-Gąsowska 13:15-16:15 Blok umiejętności manualnych Ćwiczenia w 4 osobowych grupach na fantomach i trenażerach- 4 stacje po 45 min Nakłucie odmy opłucnowych – procedura nakłucia i podłączenia drenażu- dr J Seliga-Siwecka Nakłucie worka osierdziowego i jamy otrzewnej pod kontrola USG – dr Agnieszka Kijanka Nakłucie jamy opłucnowej – pod kontrola USG dr J. Puskarz-Gąsowska Intubacja z użyciem videolaryngoskopii oraz CPR.- Dr Agnieszka Góralska 16:15-16:40 Przerwa kawowa 16:40-17:00 – pokaz symulacji – instruktorzy 17:00-20:00 Ćwiczenia symulacyjne – stacje w 4 osobowych podgrupach, grupy zmieniają się co 45 min Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Sim New Baby – dr A. Góralska Scenariusze kliniczne – postępowanie z użyciem fantomu Super Tory – dr J. Ulan Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Premature Annie – dr n.med. J. Puskarz-Gąsowska Scenariusze kliniczne z użyciem fantomu ucharakteryzowanego- dr J. Seliga-Siwecka Sobota 9:00-16:15 8:00-8:30 Komunikacja w trakcie symulacji, debriefing – dr n.med. Joanna Seliga-Siwecka 8:30-9:00 Przekazywanie niekorzystnych informacji wg protokołu SPIKES- dr Justyna Tymińska 9:00-9:15 Przerwa kawowa 9:15-12:35 Ćwiczenia symulacyjne część I Ćwiczenia symulacyjne w 4 osobowych podgrupach 4 stacje grupy zmieniają się co 90 min Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Super Tory – dr A. Góralska Scenariusze kliniczne – postępowanie z użyciem fantomu Sim New Baby – dr J. Seliga- Siwecka 12:15 przerwa obiadowa 30 minut do 13:45 12:45-14:45 Ćwiczenia symulacyjne część II Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Premature Annie- dr n.med Puskarz- Gąsowska Przekazywanie niepomyślnych informacji- protokół SPIKES – dr n.med Justyna Tymińska 15:45-16:15 Szybkie rozpoznania na pdst danych klinicznych i obrazów USG – QUIZ Kachoot- cała grupa. Podsumowanie i zakończenie kursu. Uczestniczy w sali wysokiej wierności odtworzą scenariusze sytuacji klinicznych z wykorzystaniem symulatorów medycznych.
Miejsce kursu:
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Kierownik naukowy:
Kierownik naukowy: dr n. med. Joanna Puskarz-Gąsowska.
Wykładowcy:
Prowadzące: dr Joanna Seliga-Siwecka, dr Agnieszka Góralska, dr Joanna Ulan, dr Justyna Tymińska
Cena brutto: 3 400,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
13 - 14 grudzień 2024
piątek - sobota
KOSZT
3 400,00 zł
LOKALIZACJA
Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Tagi
Neonatologia
Stany nagłe
Data zakończenia rekrutacji: 13.12.2024
Powrót