Przezczaszkowa ultrasonografia (TCCD) w intensywnej terapii – poziom podstawowy.

Kurs podstawowy skierowany do wszystkich lekarzy zainteresowanych obrazowaniem mózgowia oraz wykorzystaniem ultrasonografii w urazach czaszkowo-mózgowych. Grupa docelowa: lekarze rezydenci oraz specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii i neurologii. Tematy poruszane na kursie Wprowadzenie do przezczaszkowej ultrasonografii: Możliwości wykorzystania i zastosowanie przyłóżkowego badania USG TCCD. Ustawienia aparatu, wybór głowicy. Podstawy obrazowania w opcji kolorowego Dopplera (CD) oraz Dopplera spektralnego (PW). Wybór okna akustycznego. Anatomia ultrasonograficzna mózgowia. Anatomia krążenia mózgowego. Podstawowe pomiary wykorzystywane w ocenie przepływu mózgowego. Zajęcia praktyczne na modelach. Sesja interaktywna: Wykorzystanie ultrasonografii w urazach czaszkowo-mózgowych. Obrzęk mózgu. Zatrzymanie krążenia mózgowego. Analiza przypadków klinicznych. Program (może ulec pewnym modyfikacjom) 9:00-09:50 Wprowadzenie do przezczaszkowej ultrasonografii: Możliwości wykorzystania i zastosowanie przyłóżkowego badania USG TCCD. Ustawienia aparatu, wybór głowicy. Podstawy obrazowania w opcji kolorowego Dopplera (CD) oraz Dopplera spektralnego (PW). Wybór okna akustycznego. 10:00-10:20 Anatomia ultrasonograficzna mózgowia. 10:20-10:50 Anatomia krążenia mózgowego. 11:00-11:30 Podstawowe pomiary wykorzystywane w ocenie przepływu mózgowego. 11:30-12:30 Lunch 12:30-15:30 Zajęcia praktyczne na modelach. 15:30-17:00 Sesja interaktywna: Wykorzystanie ultrasonografii w urazach czaszkowo-mózgowych. Obrzęk mózgu. Zatrzymanie krążenia mózgowego. Analiza przypadków klinicznych.
Miejsce kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM ul. Pawińskiego 3a, Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Mateusz Zawadka
Wykładowcy:
dr n. med. Mateusz Zawadka osoby wskazane przez Kierownika naukowego
Cena brutto: 1 950,00 zł
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.
Zasady odwołania Uczestnictwa:
3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. 3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1: a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty. b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty. c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.
Organizator kursu:
CSMI WUM Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa csmiwum.pl edukacja@csmiwum.pl tel. 22 572 04 85
Kurs
DATA
26 październik 2024
sobota
KOSZT
1 950,00 zł
LOKALIZACJA
Centrum Symulacji Medycznych WUM ul. Pawińskiego 3a, Warszawa
Tagi
TCCD
Data zakończenia rekrutacji: 26.10.2024
Powrót